Kamer van Koophandel gaat optreden tegen misbruik van handelsregistergegevens

8 november 2018

De Kamer van Koophandel (KvK) laat in een nieuwsbericht van 8 november weten dat de Kamer gaat optreden tegen misbruik van gegevens uit het handelsregister, zoals onder meer door zzp’ers wordt ervaren. In het nieuwsbericht maakt de Kamer ook het rapport van een onderzoek bekend (Klik hier om het rapport te lezen).

De KvK heeft een online forum Data Dilemma’s gestart waarin over de openbaarheid van handelsregistergegevens kan worden gediscussieerd.

Overigens laat dit onverlet dat de activiteiten van de Kamer van Koophandel respectievelijk de Handelsregisterwet moeten voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’, de privacy wet). Dat betekent dat de openbaarheid van het handelsregister niet verder mag gaan dan nodig voor het doel van het register.

In dat verband is interessant te zien of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de activiteiten van de Kamer zal gaan beoordelen. De AP heeft aangegeven dat dit jaar datahandelaren één van de toezichtprioriteiten is. Zo is de vraag of het wel gewenst is dat de Kamer complete digitale handelsregisterbestanden levert aan marketingbedrijven en andere niet onder toezicht staande ondernemingen. De handel in persoonsgegevens door de Kamer van Koophandel kan er toe leiden dat de privacy en cybersecurity van de mensen die als ondernemer, bestuurder of anderszins in het handelsregister zijn geregistreerd in gevaar komt.

Het is te hopen dat de AP spoedig toekomt aan een diepgaande beoordeling van de handelsregisterregels, met inbegrip van de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s), die in aantocht is.