Internetconsultatie conceptwetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

8 mei 2018

Pellicaan Advocaten N.V. heeft gereageerd op de inhoud van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans, meer specifiek met betrekking tot de maatregelen op het gebied van payrolling.

Lees hier de reactie

Pellicaan Advocaten adviseert een aanzienlijke hoeveelheid uitzendondernemingen, detacheringsbureaus, payrollondernemingen en inleners dagelijks over flexibele arbeid, in nauwe samenwerking met de specialisten van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Tegen de achtergrond van onze expertise en ervaring zijn wij van oordeel dat de definitie van de payrollovereenkomst dient te worden aangepast, in die zin dat de allocatiefunctie van de formeel werkgever naar de inlener dient te worden verlegd.

Indien de inlener uitvoering heeft gegeven aan de werving en selectie van de werknemer, om deze vervolgens van een derde in te lenen, dan is er sprake van payrolling. Indien een uitzendonderneming/bemiddelaar de werknemer heeft geworven of geselecteerd, dan is er sprake van een uitzendovereenkomst. Zodoende kan een payrollonderneming de backoffice van een uitzendonderneming blijven verzorgen, zonder dat (onder meer) direct de reguliere ketenregeling dient te worden toegepast.