Help, de overheid maakt een registratiefout!

27 januari 2021

Stel je voor, je leest enkele nieuwsartikelen, werkt ondertussen je LinkedIn-pagina bij en controleert enkele overheidswebsites voor je administratie en dan stuit je op iets merkwaardigs... Staat dit er echt? Hoe komen ze erbij dat ik eigenaar ben van dat pand? Dat klopt helemaal niet!

Het gebeurt helaas wel vaker dat overheidswebsites verkeerde gegevens registeren van jou als burger in privé, als ondernemer of als organisatie. Voorheen was het niet zo gemakkelijk om deze gegevens te (laten) wijzigen. Dat verandert hopelijk nu op 4 januari jl. het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start is gegaan. Dit meldpunt helpt consumenten, bedrijven en andere organisaties (‘burgers’) bij het corrigeren van fouten in een overheidsregistratie. Door middel van online-formulieren op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) kan een melding worden gedaan van de registratiefout.

Voor wie kan het MFO iets betekenen?

MFO en RvIG zijn er niet alleen voor consumenten maar ook voor zelfstandigen en het midden- en kleinbedrijf. Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf wordt gesplitst in twee bedrijven en dat de auto’s van de eigenaar van het bedrijf vervolgens op beide bedrijven zijn geregistreerd. Het gevolg hiervan is dat deze eigenaar diverse belastingaanslagen krijgt. Hij krijgt dan niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met de Kamer van Koophandel en de RDW. Een ander voorbeeld is dat een burger zonder zijn medeweten uit de GBA wordt uitgeschreven met als melding dat het onbekend is waarheen deze burger is vertrokken. Het gevolg is dat deze burger, die net als zzp’er een nieuw bedrijf wil starten, problemen krijgt met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Tot slot kan een bedrijf post ontvangen op zijn bedrijfsadres van een bedrijf dat daar helemaal niet is gevestigd. Mochten er uiteindelijk deurwaarders op de stoep staan omdat dit bedrijf torenhoge schulden blijkt te hebben, kan dit vervelende problemen opleveren voor het bedrijf.

Wat doet het MFO?

MFO verwijst burgers naar de juiste overheidsorganisatie die hen verder kunnen helpen met het corrigeren van de registratiefout, maar helpt de burger ook om fouten en problemen op te lossen, die door de onjuiste registratie zijn ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de burger die ten onterechte aanmaningen en boetes krijgt. Zijn er meerdere overheidsorganisaties betrokken bij de onjuiste registratie, dan helpt MFO de burger om de onjuiste gegevens te laten corrigeren. Tot slot kan het ook nog zo zijn dat de gegevens misschien wel juist zijn geregistreerd, maar dat deze op een verkeerde wijze worden geïnterpreteerd. Ook dan is MFO er om de burger te helpen.

Wat moet ik doen als ik ook slachtoffer ben geworden van identiteitsfraude?

Het feit dat er fout is geregistreerd, kan ook het gevolg zijn van identiteitsfraude, wat zowel consumenten als ondernemers kan raken. Criminelen maken in dat geval gebruik van identiteitsgegevens om vervolgens bijvoorbeeld spullen te kopen zonder te betalen. Het is daarom van groot belang dat jouw gegevens bij de overheid juist zijn, omdat veel overheidsdiensten op basis van deze gegevens worden aangeboden.

Indien je toch slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude, kan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) je helpen met stappen die je kunt ondernemen als er sprake is van identiteitsfraude, maar ook hoe je bijkomende problemen kunt oplossen. Ook helpt het RvIG je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze fout geregistreerd staan. RvIG werkt dus samen met MFO omdat een registratiefout verband kan houden met identiteitsfraude.

Data kom je overal tegen; het wordt overal verzameld en ook overal opgeslagen. Wees je daarom bewust van alle data die van jou online staat! Mochten er gegevens verkeerd geregistreerd staan, schakel dan snel, zodat je grote problemen voorkomt.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Lisanne Wigboldus, lisanne.wigboldus@pellicaan.nl.