Geheimhoudingsverklaring / NDA

26 februari 2021

Bent u van plan uw onderneming te verkopen en zijn er inmiddels al verkennende gesprekken gestart met een of meerdere serieuze potentiële kopers? Denk dan aan de geheimhoudingsverklaring!

Vaak zal het in de voorfase van een bedrijfsovername na de eerste oriënterende gesprekken nodig zijn om (al dan niet gefaseerd) meer informatie over de vennootschap en haar onderneming aan een potentiële koper te verstrekken. Als verkoper zal u dit zo min mogelijk wensen te doen zolang het nog niet zeker is of de potentiële koper ook echt tot aankoop overgaat. Toch zal het vaak nodig zijn om bepaalde vertrouwelijke informatie te verstrekken om een potentiële koper tot aankoop te laten besluiten. Hierbij is het uiteraard zaak om de risico's die u in dit kader loopt, te minimaliseren.

Met name bij een overnameproces waarin een potentiële koper gevoelige informatie over uw bedrijf in handen krijgt, is het van belang deze informatie goed te beschermen. Dit kunt u doen door voorafgaand aan het verstrekken van deze vertrouwelijke en gevoelige informatie, ten aanzien van deze informatie een geheimhoudingsovereenkomst (ook vaak ‘NDA’ of ‘non-disclosure agreement’ genoemd) aan te gaan met de potentiële koper of door deze een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Wat is het?

Een NDA of geheimhoudingsverklaring is een juridisch document dat er in de kern voor zorgt dat in het kader van een transactie door de verkoper verstrekte informatie over de vennootschap en haar onderneming enkel wordt gebruikt voor een mogelijke transactie. Ook beschermt het de verkoper tegen het kopiëren, aan derden ter beschikking stellen of op andere wijze openbaar maken van die informatie zonder voorafgaande toestemming van de verkoper.

Wat staat er in?

Ter bescherming van de verkoper en de onderneming kunnen er in een geheimhoudingsverklaring of NDA bepalingen worden opgenomen waarin partijen bijvoorbeeld overeenkomen voor welke informatie de geheimhouding geldt (en voor welke informatie niet), wie over deze vertrouwelijke informatie mag beschikken en op welke wijze wel gebruik mag worden gemaakt van de vertrouwelijke informatie. Vaak is er door partijen bijvoorbeeld een uitzondering op de geheimhouding gewenst voor het geval dat een overheidsinstantie gegevens vordert.

Een aantal belangrijke onderwerpen waarover partijen over het algemeen afspraken maken in een NDA zijn:

  • voor welke informatie geldt de geheimhouding precies en voor welke informatie geldt juist een uitzondering;
  • wie mag over de vertrouwelijke informatie beschikken (zijn dat naast de potentiële koper bijvoorbeeld ook diens werknemers en adviseurs);
  • op welke wijze mag gebruik worden gemaakt van de vertrouwelijke informatie;
  • hoe moet de vertrouwelijke informatie worden teruggegeven en/of vernietigd;
  • welke boete geldt er voor overtreding;
  • duur van de verplichtingen.

Uw specifieke situatie

Uiteraard is de bovenstaande opsomming geen compleet overzicht van de onderwerpen die in een geheimhoudingsverklaring of NDA kunnen, dan wel moeten worden geregeld. Wellicht spelen er in uw specifieke situatie onderwerpen waarover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. Ook is het van belang de afspraken goed en duidelijk op papier te zetten, zodat hier achteraf geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Een geheimhoudingsverklaring of NDA zal dan ook op maat gemaakt moeten worden en het is belangrijk om over het sluiten van een geheimhoudingsverklaring of NDA en de implicaties daarvan deskundig juridisch advies in te winnen. Neemt u daarvoor gerust contact op met Sanne de Graaff of een van onze andere M&A specialisten.