Geen hoge WW-premie als gevolg van > 30% overwerk in 2020

24 april 2020

Per 1 januari dit jaar is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Sindsdien betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (contracten overeengekomen voor een bepaalde tijd en/of zonder vaste arbeidsomvang).

Een van de aanvullende regels is dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. In de eigenaardige tijd waarin wij ons op dit moment bevinden, leidt deze bepaling tot onbedoelde nadelige effecten in sectoren waar als gevolg van het Coronavirus nu veel overuren worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de zorg- en de transportsector. Om die reden heeft het kabinet toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen.

Werkgevers hoeven over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet te herzien. Aangezien een bijzondere sectorale maatregel moeilijk is in de uitvoering, heeft het kabinet besloten om voor het jaar 2020 een algemene uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Deze tijdelijke wijziging geldt voor alle werkgevers. Geen enkele werkgever hoeft over het jaar 2020 de WW-premie in het geval waarin de 30% grens wordt overschreden, te herzien.

Vanaf 1 januari 2021 zal de oorspronkelijke regeling weer in werking treden.