Gaan maatregelen om grootbedrijf te bewegen hun MKB-leveranciers tijdig te betalen, werken?

25 april 2019

Al langere tijd bestaat het probleem dat grote ondernemingen aan hun leveranciers uit het MKB lange betaaltermijnen opleggen. In het verleden zijn diverse wetgevende maatregelen genomen, die niet hebben gewerkt.

Uit recent onderzoek is gebleken dat ondanks de nieuwe regels de betalingstermijnen juist zijn opgelopen. Onlangs heeft MKB-Nederland aangedrongen op nieuwe maatregelen. Zij stellen voor dat in de wet wordt geregeld dat de maximale betaaltermijn wordt verkort van zestig dagen tot dertig dagen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft laten weten daar welwillend tegenover te staan.

Naar mijn mening heeft een dergelijke maatregel geen effect als er geen onafhankelijke toezichthouder is, bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die zelfstandig onderzoek instelt naar de naleving door het grootbedrijf. De MKB-leveranciers verkeren in een afhankelijke positie ten opzichte van hun grote klanten en kunnen het zich niet veroorloven om de discussie over de betaaltermijn aan te gaan, zo weet ik uit de praktijk.

Verder kan worden gedacht aan het door de accountant van de grote bedrijven meenemen van de betaaltermijnen in de controle. Dat werkt alleen als dat internationaal verplicht wordt gesteld.

Meer informatie: nieuwsbericht op rijkoverheid.nl “Staatssecretaris Keijzer: Betalingstermijn MKB verlagen naar 30 dagen”

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/24/staatssecretaris-keijzer-betalingstermijn-mkb-verlagen-naar-30-dagen