Evaluatie van de Wet Normering Topinkomens

28 december 2020

Nederlands kent een wet die beoogt topinkomens in de gesubsidieerde en overheidssector te bestrijden; de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wet is in de praktijk lastig hanteerbaar voor de organisaties die onder deze wet vallen, onder meer omdat de wet regelmatig verandert. Daarnaast worstelen organisaties met de complexe regels van de WNT, die niet altijd rekening houden met de financiële praktijk.

Deze maand zijn evaluatierapporten inzake de WNT bekend gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor deze wet. Uit de evaluatie blijkt dat de wet redelijk effectief is inzake het tegengaan van topinkomens, maar dat de praktische uitvoerbaarheid te wensen overlaat. Het ministerie laat zich er nog niet over uit of dit tot wijzigingen in de WNT zou moeten leiden. Wij hopen dat er wijzigingen worden gerealiseerd die de praktische uitvoerbaarheid verbeteren.

Evaluatie WNT

Meer informatie over de evaluatie is te vinden op de overzichtspagina evaluatie WNT.

Advies over de WNT

Advies over de WNT is verkrijgbaar bij de twee WNT-specialisten verbonden aan Pellicaan Advocaten, te weten Xander Alders en Ellen Timmer, die naast hun eigen (juridische) advieswerkzaamheden ook deel uitmaken van een WNT-expertgroep samen met alliantiepartner Mazars, waarin Mazars fiscale en accountancydeskundigheid inbrengt. Gezien het multidisciplinaire karakter van de WNT is die mix van deskundigheid van groot belang.