Boete voor VoetbalTV?

4 februari 2021

De voetbalapplicatie VoetbalTV maakte het mogelijk om (amateur)voetbalwedstrijden terug te kijken en bood voetbaltrainers de mogelijkheid om wedstrijden via een tool te analyseren. Echter de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft VoetbalTV beboet wegens het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Rechtbank Midden-Nederland oordeelde echter dat de AP in haar onderzoek onzorgvuldig te werk was gegaan waardoor de boete onterecht was opgelegd. Zou een zorgvuldig onderzoek van de AP tot dezelfde uitkomst hebben geleid?

Gerechtvaardigd belang

Om het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens te beoordelen, dient i) een toetsing van het gerechtvaardigd belang plaats te vinden, ii) de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets te worden toegepast en iii) een belangenafweging te worden gemaakt.

Uit de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland blijkt dat de AP onterecht oordeelde dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang had bij de verwerking van de persoonsgegevens, omdat het belang van VoetbalTV niet in (algemene) wetgeving als rechtsbelang geldt.

De rechtbank oordeelde dat in dezen het gerechtvaardigd belang negatief moet worden getoetst en het belang derhalve niet in strijd met het recht mag zijn. Dit betekent voor de AP dat zij het onderzoek niet had moeten staken na beantwoording van de vraag of er sprake is van een gerechtvaardigd belang, maar ook de proportionaliteits- (evenredigheid) en subsidiariteitstoets (noodzakelijk) had moeten toepassen, alsmede een belangenafweging had dienen te maken.

Proportionaliteits- en subsidiariteitstoets

Aansluitend aan het gerechtvaardigd belang, had de AP dus moeten toetsen of de verwerking van de persoonsgegevens de proportionaliteitstoets en de subsidiariteitstoets zou doorstaan, echter de AP oordeelde na de eerste stap al dat er geen sprake was van een gerechtvaardigd belang en dat de persoonsgegevens derhalve onrechtmatig werden verwerkt.

Bij de tweede stap had de AP de vraag kunnen stellen of de inbreuk voor betrokkenen, bijvoorbeeld minderjarigen, wel in verhouding staat tot het doel dat VoetbalTV wilde bereiken met het verwerken van de persoonsgegevens en had daarnaast moeten worden onderzocht of dit doel ook op een minder ingrijpende wijze had kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door het verstrekken van toegangscodes voor de wedstrijden. Indien de AP aanvullend deze kritische vragen had gesteld, had VoetbalTV wellicht toch een boete opgelegd gekregen.

Belangenafweging

Al zou VoetbalTV de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets hebben doorstaan, had daarnaast ook de belangenafweging moeten plaatsvinden, namelijk de belangen van VoetbalTV om de persoonsgegevens te verwerken tegenover de belangen van bijvoorbeeld minderjarigen en hun ouders. Echter, dit heeft de AP ook nagelaten en dit is een gemiste kans, omdat het onderzoek veel meer inzicht had kunnen geven in de wijze waarop VoetbalTV persoonsgegevens verwerkt tegenover de verschillende belangen die hierbij een rol spelen. De uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland betekent dus niet dat VoetbalTV bij een eventuele doorstart alsnog ongestraft op deze wijze persoonsgegevens mag verwerken. Een vollediger onderzoek zou de AP alsnog aanleiding (hebben) kunnen geven om VoetbalTV een boete op te leggen wegens het onrechtmatig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de manier waarop uw organisatie persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact op met een van onze privacyspecialisten. Dat kan telefonisch (zie de contactpagina) of per e-mail via info@privacy-recht.com.