Bijna 10.000 mensen dienen privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

13 december 2018

Het afgelopen half jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 10.000 privacyklachten ontvangen. Het grootste gedeelte van die klachten (32%) gaat over de (schending van) rechten van betrokkenen.

Daarnaast wordt er veel geklaagd over het verwerken van meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel (15%) en het (ongewenst) doorgeven van persoonsgegevens aan derden (12%).

Alle klachten worden door de AP in behandeling genomen. Tot nu toe heeft dat geleid tot 11 onderzoeken bij de organisaties waarover werd geklaagd. Het rapport van de AP kun je hier vinden.