Bestaat er een onderzoeksplicht bij aanbestedingen binnen de flexbranche?

5 augustus 2019

Externe arbeidskrachten

Binnen de non-profitsector wordt regelmatig gebruik gemaakt van externe arbeidskrachten. Het is dan van belang om de gunningscriteria en de wijze van beoordelen helder en duidelijk te formuleren en de aanbestedingsregels correct toe te passen. Gebeurt dit niet, bestaat het risico op heraanbesteding, wat onder meer extra kosten met zich mee kan brengen. Niet alleen heeft de aanbestedende een organisatie een mededelingsplicht, maar daarbij heeft de inschrijvende organisatie ook een onderzoeksplicht. Rechtbank Amsterdam heeft dit recent in een van haar uitspraken nogmaals benadrukt.

Gemeente Amsterdam

Het betrof de gemeente Amsterdam, die op 3 december 2018 voor verschillende functies een aanbestedingsprocedure had uitgezet voor de inhuur van uitzendkrachten. In deze aanbestedingsprocedure heeft de gemeente vier (kwalitatieve) gunningscriteria gesteld, waaronder ‘inclusie en diversiteit’ (zo breed en inclusief mogelijk werven) en ‘Social Return’ (meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Diverse uitzendorganisaties, waaronder Randstad, hebben op deze aanbestedingsprocedure ingeschreven. Hoewel Randstad een van de zittende dienstverleners is, heeft de gemeente Amsterdam in haar voorlopige gunningsbeslissing aangegeven dat de verschillende functies grotendeels zouden mogen worden ingevuld door andere uitzendorganisaties dan Randstad. Randstad heeft zich niet bij deze beslissing neergelegd, omdat zij van mening is dat de gemeente Amsterdam een duidelijk kader heeft gesteld waarvan niet mag worden afgeweken en dat door deze beslissing de beoordeling van de gunningscriteria op onrechtmatige wijze zou zijn verlopen. Randstad meent dat er een heraanbesteding dient plaats te vinden.

Rechtbank Amsterdam deelt deze mening niet, omdat het (aanbestedingsrechtelijke) transparantiebeginsel niet is geschonden, alsmede dat duidelijk was wat van de potentiële inschrijver(s) werd verwacht en de aanbestedingsprocedure derhalve geen gebreken vertoont.

Aanbestedingsregels

Een aanbestedende dienst dient dus de aanbestedingsregels correct toe te passen, waarbij onder meer de gunningscriteria en de wijze van beoordelen helder en duidelijk zijn geformuleerd, maar het ligt ook op de weg van de (inschrijvende) organisatie om vragen te stellen als er over een onderdeel van de aanbestedingsprocedure onduidelijkheid bestaat. Als de (inschrijvende) organisatie zonder meer op de informatie die gedurende de aanbestedingsprocedure wordt gedeeld afgaat, komen de gevolgen hiervan voor haar rekening en risico.

Meer weten?

Wilt u meer weten over externe arbeid en wat dit voor u inhoudt of over de onderzoeksplicht bij aanbestedingen, neem dan gerust contact op met een van de flexrechtexperts van Pellicaan Advocaten.