Accountant en belastingadviseur zijn verwerkingsverantwoordelijke | Datenschutzkonferenz

24 mei 2018

Eerder schreef ik in dit artikel dat accountants en belastingadviseurs geen verwerkers zijn. De NBA was het daarmee in een reactie niet eens.

Uit een mededeling van de Duitse AVG-toezichtshouders, verenigd in de 'Datenschutzkonferenz' (DSK), blijkt dat zij van mening zijn dat belastingadviseurs en accountants wel degelijk verwerkingsverantwoordelijke zijn. In een notitie over verwerkers ('Auftragsverarbeitung') wordt medegedeeld dat ondernemingen die technische werkzaamheden inzake salarisverwerking uitvoeren en partijen waarbij outsourcing van persoonsgegevens in het kader van cloudcomputing plaatsvindt, zonder dat er een 'inhaltlichter Datenzugriff' van de cloudaanbieder nodig is, beide verwerker zijn. Daarentegen zijn geheimhouders zoals belastingadviseurs, advocaten, onafhankelijke bedrijfsartsen en accountants altijd verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe het komt dat er in Nederland zo'n verwarring over is, blijft vaag.

Bron: Auftragsverarbeitung, Art. 28 DS-GVO. Kurzpapier Nr. 13, Datenschutzkonferenz, 16 januari 2018.