Webinar Wet arbeid vreemdelingen - 10 juni a.s.

10 juni 2020

Vreemdelingen mogen niet zomaar werken in Nederland maar moeten in bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt wanneer ‘vreemdelingen’ in Nederland mogen werken en onder welke voorwaarden.

Maar wie is nu precies ‘een vreemdeling’? Is voor alle arbeid altijd een tewerkstellingswerkvergunning verplicht? En wat wordt eigenlijk bedoeld met ‘werkgever’ en ‘ketenaansprakelijkheid’ volgens de Wet arbeid vreemdelingen?

In dit webinar, dat wordt gehouden op woensdag 10 juni a.s. van 11:00 tot 12:00 uur, zullen de basisbeginselen van de Wav worden besproken door Edward van Kempen, immigratierechtadvocaat bij Pellicaan Advocaten. Ook zal worden ingegaan op de handhaving van de Wav door de Inspectie SZW en de handhaving van de Vreemdelingenwet door de IND.

Na aanmelding ontvangt u kort voor aanvang van het webinar een link waarmee u kunt inloggen en deelnemen.

Meld u nu kosteloos aan