Toch overgangsperiode 30%-regeling

16 oktober 2018

Eerder dit jaar heeft de regering besloten naar aanleiding van een evaluatierapport de looptijd van de 30%-regeling te verkorten van 8 naar 5 jaar. In dit rapport werd medegedeeld dat deze verkorting zal ingaan op 1 januari 2019. In dit rapport viel destijds ook te lezen dat dit zou gaan gelden voor alle bestaande gevallen en dat er dus geen overgangsregeling zou plaatsvinden. Het Kabinet is hierop teruggekomen en er komt alsnog een overgangsregeling.  

Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken is er de 30%-regeling. Dit belastingvoordeel compenseert een deel van de kosten die zij maken om de overgang naar Nederland te kunnen realiseren. Door de regeling mag de werkgever in plaats van het los vergoeden van deze extraterritoriale kosten ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van het loon – inclusief deze vergoeding – belastingvrij te betalen.

Het verkorten van de looptijd van 8 naar 5 jaar betekende voor veel mensen een hiaat in hun begroting. Na commentaar op deze en andere maatregelen (denk aan het afschaffen van de dividendbelasting) heeft de regering besloten het pakket vestigingsklimaat te heroverwegen. De kamerbrief met informatie is op 15 oktober geplaatst en hier te lezen. Hierin geeft de regering aan alsnog overgangsrecht te treffen voor de groep waarvoor de 30%-regeling als gevolg van de verkorting in 2019 of 2020 zou eindigen.

Een gunstige uitkomst voor veel werknemers dus!