Onvoldoende verzekering kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid

4 maart 2021

In financieel lastige tijden komt u als bestuurder vaak voor moeilijke keuzes te staan. Het kan dan soms een oplossing lijken om bepaalde betalingen uit te stellen, maar hierbij moet goed worden opgelet. Het niet betalen van de verzekeringspremie van de onderneming kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuurder. Het gerechtshof Den Bosch heeft hierover eind vorig jaar een belangrijk arrest gewezen.

Wat was er aan de hand?

In deze zaak was een werknemer als projectleider in dienst van een bouwbedrijf. Begin 2012 kreeg hij een arbeidsongeval en overleed. De Inspectie SZW stelde daarop een onderzoek in en legde vervolgens aan de werkgever een boete op vanwege het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van valgevaar. Toen het ongeval gebeurde, had de verzekeraar van het bouwbedrijf de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opgeschort, omdat de verschuldigde premies niet waren betaald door het bouwbedrijf. In november 2012 werd het bouwbedrijf failliet verklaard.

Oordeel gerechtshof

De weduwe van de overleden werknemer stelde de bestuurder van het bouwbedrijf persoonlijk aansprakelijk voor de schade die ze had geleden door het overlijden van haar echtgenoot. Dit werd afgewezen door de rechtbank maar in hoger beroep werd anders geoordeeld. Het gerechtshof beoordeelde onder meer de vraag of het een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder oplevert wanneer deze de verzekeringspremie van de bouwonderneming niet betaalt, waardoor dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt opgeschort, wat weer leidt tot ongedekte overlijdensschade van een arbeidsongeval. Het gerechtshof oordeelde dat dit inderdaad een ernstig verwijt oplevert; de bestuurder kon in deze zaak persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

Hierbij was van belang dat van een werkgever die haar werknemers risicovolle werkzaamheden laat verrichten, mag worden verwacht dat zij zorgt voor een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een van de redenen hiervoor is dat er een dekkingsvoor­ziening is getroffen voor het geval het risico zich verwezenlijkt en de werkgever, zoals in deze zaak bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement, niet aan haar verplichting tot vergoeding van de schade zou kunnen voldoen. Het gerechtshof oordeelt dan ook dat het niet betalen van de verzekeringspremies door de werkgever als gevolg waarvan de dekking is opgeschort, een ernstig persoonlijk verwijt oplevert van de bestuurder.

Conclusie

Bent u bestuurder van een onderneming waarin gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd? Let dan extra goed op dat de verzekeringspremies tijdig en volledig worden betaald; het niet voldoen hieraan kan namelijk leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s). Zeker in financieel lastige tijden, zoals nu als gevolg van COVID-19, is het raadzaam om dit in gedachten te houden. Voor vragen hierover en natuurlijk ook over andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen, kunt u altijd contact opnemen met Sanne de Graaff of een van onze andere advocaten.