Tip van Pellicaan - januari 2018

23 januari 2018

Houd uw personeelsbestand in de gaten!

Het is voor veel bestuurders onduidelijk onder welke omstandigheden zij persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor hun handelen als bestuurder van de vennootschap (een N.V. of B.V.) waar zij werkzaam zijn. Van persoonlijke aansprakelijkheid zal niet snel sprake zijn. Wel is het belangrijk dat de bestuurder tijdig ingrijpt, bijvoorbeeld bij het aannemen en in dienst hebben van personeel. Uit een recente uitspraak volgt dat een te groot personeelsbestand onder omstandigheden leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat was er aan de hand?

Een bestuurder heeft (naar later bleek) in een periode van veertien maanden voorafgaand aan het faillissement van de vennootschap vijf werknemers in dienst genomen. Er was vrijwel geen werk en er bestond ook geen concreet vooruitzicht op (nieuwe) grote opdrachten. Desondanks hebben vier van de vijf werknemers een contract voor onbepaalde tijd gekregen. De personeelskosten bedroegen ongeveer 65% van de totale kosten.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is het met de curator van de vennootschap eens dat het ongewijzigd in stand houden van het personeelsbestand niet in lijn is met het inzicht en de zorgvuldigheid van een redelijk handelend bestuurder. De rechtbank ziet dit als een onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder en acht het aannemelijk dat deze situatie een belangrijke oorzaak van het faillissement van de vennootschap is geweest. De bestuurder moet als gevolg daarvan het boedeltekort aanvullen en moet als voorschot daarop een bedrag van € 200.000 aan de curator betalen.

Pas dus op!

Uit deze uitspraak volgt dat het (wellicht tegen beter weten in) te lang doorgaan op dezelfde voet (en met hetzelfde personeelsbestand) tot aansprakelijkheid van een bestuurder kan leiden. Denk dus goed na over een uitbreiding van het personeelsbestand, onder welke voorwaarden een contract aan de werknemers wordt aangeboden en of het wellicht nodig is om het personeelsbestand in te krimpen. Gaat u daar niet goed mee om, dan kunt u daar mogelijk persoonlijk op worden afgerekend. Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid en eventuele risico’s bij het aannemen van personeel, neem dan contact op met Xander Alders of een van zijn collega’s bij Pellicaan Advocaten.