Seminar Behoud grip op uw inhuurproces

23 oktober 2019

Organisaties maken in toenemende mate gebruik van externe arbeid; er worden uitzendkrachten ingehuurd, zzp’ers ingezet en werkzaamheden uitbesteed aan onderaannemers. Externe arbeid voorziet in een behoefte aan flexibiliteit, maar gaat gepaard met de nodige risico’s. Denk hierbij aan naheffingen of aansprakelijkstellingen van de Belastingdienst, loonvorderingen van uitzendkrachten, onbetrouwbare of te dure inhuur en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens of de Inspectie SZW.

Meld u hier kosteloos aan

Pellicaan Advocaten, Mazars, DMjob en De Bouwpas nodigen u uit voor een kosteloze voorlichtingsbijeenkomst op 23 oktober 2019 over de inhuur van externe arbeid en de hiermee gepaard gaande aandachtspunten.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a.:

  • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): kostenverhogingen per 01-01-2020;
  • Arbeidsrechtelijke en fiscale ketenaansprakelijkheid;
  • De Wet DBA (zzp’ers) en de AVG (Autoriteit Persoonsgegevens / Inspectie SZW);
  • Contractuele vastlegging en controleverplichtingen.

Naast de risico’s informeren wij u over de wijze waarop u GRIP kunt krijgen op uw inhuurproces. DMjob fungeert als voorzitter tijdens deze sessie,  ‘De Bouwpas’ gaat in op de mogelijkheden om de keten aan externe arbeid in kaart te brengen en risicogevallen te identificeren.

Datum en locatie

Woensdag 23 oktober 2019
Pellicaan Advocaten/Mazars Rotterdam | Watermanweg 60 | 3067 GG Rotterdam

Programma

14:45 uur | Ontvangst

15:00 uur | Opening DMjob

15:10 uur | Arbeidsrechtelijke aandachtspunten in de keten – Pellicaan Advocaten

15:45 uur | Fiscale aandachtspunten in de keten - Mazars

16:30 uur | AVG en externe arbeid – Pellicaan Advocaten

17:00 uur | Breng de keten in kaart – De Bouwpas

17:30 uur | Afsluiting DMjob en borrel

Meld u hier kosteloos aan