Pas op met aandelen aan toonder van naamloze vennootschappen!

24 september 2020

Door een wetswijziging uit 2019 kunnen de houders van aandelen aan toonder in een naamloze vennootschap hun rechten verliezen als er geen actie wordt ondernomen. Ook bij het MKB komen nog oude naamloze vennootschappen voor met aandelen aan toonder.

Aandeel aan toonder

Kenmerk van een aandeel aan toonder is dat het aandeelhouderschap wordt bewezen met een schriftelijk bewijsstuk, het ‘aandeelbewijs’. Dergelijke aandelen komen niet veel meer voor, maar als u nog aandelen aan toonder in een (veelal oude) nv heeft, dan moet u snel iets ondernemen.

Wet omzetting aandelen aan toonder

Op 1 juli 2019 trad de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking. Deze wet houdt in dat toonderaandelen in de huidige vorm niet meer mogelijk zijn.

Een uitzondering geldt alleen voor aandelen aan toonder die in bewaring worden gegeven, zoals bij beursaandelen gebeurt. Dit wordt hier verder niet besproken.

Het kenmerk van aandelen aan toonder was dat niet bekend hoefde te zijn door wie de aandelen aan toonder werden gehouden. De overheid veronderstelt dat door afschaffing van dit type aandelen belastingontduiking, witwassen terrorismefinanciering kan worden bestreden.

Aandelen aan toonder verdwijnen

Houders van die aandelen dienen vanaf 1 januari 2020 hun aandeelbewijzen bij de nv in te leveren en om te ruilen voor een aandeel op naam en kunnen hun aandeelhoudersrechten slechts uitoefenen als zij hun aandeelbewijs hebben ingeleverd. Dat inleveren van het aandeelbewijs is slechts mogelijk tot en met 31 december 2020.

Als de aandeelbewijzen niet op uiterlijk 31 december 2020 zijn ingeleverd bij de vennootschap, verkrijgt de nv deze aandelen van rechtswege om niet. De voormalig aandeelhouder heeft dan nog een beperkte mogelijkheid om het aandeel op naam te krijgen.

Gevolgen voor de nv

De nv dient in haar bestuursverslag aandeelhouders te wijzen op de gevolgen van de wet. Ook dient de nv een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad te plaatsen. Voorts is aanpassing van de statuten van de nv gewenst. Zorg daarom voor maatregelen als een nv nog aandelen aan toonder heeft.

Meer informatie of vragen?

De wet heeft grote gevolgen voor zowel de nv met aandelen aan toonder als de houders van die aandelen. De ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten kunnen u assisteren bij het regelen van de gevolgen van de Wet omzetting aandelen aan toonder.

Neemt u contact met ons op als u meer informatie wenst of vragen heeft over dit artikel.