Nieuwe regels voor webshops

5 februari 2019

Inleiding

In december 2018 is Europese wetgeving in werking getreden op het gebied van geoblocking (de ‘Geoblocking Verordening’). De Geoblocking Verordening beoogt discriminatie van klanten te voorkomen in grensoverschrijdende transacties met handelaren bij de verkoop van goederen en dienstverlening binnen de Europese Unie.

Aandachtspunten

Het is raadzaam om rekening te houden met de implicaties van de Geoblocking Verordening. Heeft u er bijvoorbeeld aan gedacht of de Geoblocking Verordening ook van toepassing is bij binnenlandse verkopen of dienstverlening, of uw Nederlandse website andere prijzen mag tonen dan uw buitenlandse website en wat de gevolgen van deze verordening zijn voor de toepasselijke btw-tarieven? Kunt u als handelaar worden verplicht om elk betaalmiddel te aanvaarden of om goederen binnen de gehele Europese Unie te verzenden? En zijn er gevolgen voor uw relatie met distributeurs?

Wat is geoblocking?

Van geoblocking is sprake indien handelaren de toegang tot hun online-interfaces, zoals websites en apps, blokkeren of beperken voor klanten op basis van nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats, zonder objectieve rechtvaardiging.

Wat verbiedt de Geoblocking Verordening?

De Geoblocking Verordening bevat een viertal verbodsbepalingen:

 1. Het verbod op geoblocking
  Dit verbod houdt in dat handelaren de toegang van klanten tot websites en apps niet mogen blokkeren of beperken op grond van hun nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats.

 2. Het verbod op automatische doorgeleiding 
  Dit verbod houdt in dat klanten niet mogen worden omgeleid naar een andere website op basis van hun nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats, tenzij de klant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven en eenvoudig kan terugkeren naar de website die hij aanvankelijk bezocht.

 3. Het verbod op het hanteren van verschillende algemene toegangsvoorwaarden
  Dit verbod houdt in dat handelaren niet verschillende algemene toegangsvoorwaarden mogen hanteren op basis van nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats van de klant, indien de klant:

  * goederen beoogt te kopen die worden geleverd in de lidstaat waar de handelaar volgens zijn algemene voorwaarden levert of worden verzameld op een tussen de handelaar en klant overeengekomen locatie in een lidstaat waar de handelaar volgens zijn algemene voorwaarden een dergelijke optie biedt;

  * via elektronische weg diensten wenst af te nemen; en

  * diensten wenst af te nemen anders dan via elektronische weg

 4. Het verbod op het hanteren van verschillende betalingsvoorwaarden
  Dit verbod houdt in dat handelaren niet langer verschillende betalingsvoorwaarden mogen hanteren op basis nationaliteit of woon-of vestigingsplaats van de klant.

Voor welke partijen heeft de Geoblocking Verordening implicaties?

Consumenten en ondernemingen verkeren vaak in een vergelijkbare positie wanneer zij als eindgebruikers goederen of diensten kopen. De Geoblocking Verordening maakt daarom voor de invulling van het begrip ‘klant’ geen onderscheid tussen consumenten (B2C) en ondernemingen (B2B).

Tot slot

Neemt u gerust contact met ons op indien u vragen heeft over de Geoblocking Verordening of indien u andere vragen heeft. Wij zullen u in de komende tijd nader informeren over dit onderwerp via onze website en diverse social media kanalen.