Hoe zit het ook weer met buitenlandse ondernemingen en het handelsregister

1 augustus 2018

Als buitenlandse ondernemingen in één of andere vorm in Nederland actief zijn, heeft dat gevolgen. Zo’n buitenlandse onderneming dient zich in het handelsregister in te schrijven. Zie voor meer informatie deze pagina bij de Kamer van Koophandel.

Deponeren van financiële gegevens

Daarnaast dienen deze ondernemingen ook financiële gegevens bij het handelsregister te deponeren, daarover geeft de Kamer van Koophandel hier informatie. Het kan als volgt worden samengevat:

  • Buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland, die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren, moeten een jaarrekening aanleveren volgens de regels van het herkomstland. In het Handelsregisterbesluit staat: “Bij het handelsregister wordt telkens het meest recente exemplaar van de boekhoudbescheiden van de vennootschap gedeponeerd, voor zover en in de vorm waarin de vennootschap deze in het land van haar statutaire zetel openbaar moet maken, in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

  • Ondernemingen die onder de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.Voor formeel buitenlandse vennootschappen gelden extra regels die in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen zijn opgenomen. In deze wet wordt onder formeel buitenlandse vennootschap verstaan:

Formeel buitenlandse vennootschappen

  • een naar een ander dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschap

  • die haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en

  • voorts geen werkelijke band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is opgericht.

Meer informatie

De ondernemingsrechtspecialisten van Pellicaan Advocaten kunnen u altijd verder helpen als u vragen over het onderwerp van dit artikel heeft.