De AVG geldt ook voor Wwft-plichtigen

15 september 2022

Ondernemingen die op grond van witwasbestrijdingswet Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een cliëntenonderzoek moeten doen, zoals banken en accountants, denken vaak dat zij zich niet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hoeven te houden. Dat is een misvatting.

Het melden van een ongebruikelijke transactie moet op grond van de Wwft geheim worden gehouden, ook als persoonsgegevens aan FIU-Nederland (onderdeel van de politie) worden verschaft. Bij het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft is dat anders. Dit betekent onder meer dat Wwft-plichtigen mensen moeten informeren als zij hun persoonsgegevens verwerken, wat niet alleen de eigen klanten betreft maar ook derden (zoals uiteindelijk belanghebbenden en relaties). Verder hebben mensen wiens gegevens worden verwerkt (‘betrokkenen’ in de zin van de AVG) inzagerecht en het recht om een kopie van die gegevens te ontvangen.

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam

Dit volgt uit het systeem van de AVG en is nu ook door een rechter bevestigd, zie de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 26 juli jl. In die zaak wilde iemand bij Travelex 5000 euro omwisselen in dollars in verband met een vakantie in de VS, wat werd geweigerd. Hij vroeg om inzage in de door Travelex over hem verwerkte gegevens, wat werd geweigerd. Travelex beweerde dat dit op grond van de Wwft niet mocht.

De man maakte een procedure aanhangig waarin hij vorderde dat Travelex zou worden veroordeeld hem mee te delen welke gegevens omtrent zijn persoon zich in haar administratie bevinden, alsmede van welke persoon of personen dan wel instelling(en) deze gegevens afkomstig zijn. Het hof oordeelde dat Travelex verplicht was tot verschaffing van inzage in de verwerkte persoonsgegevens en veroordeelde het bedrijf om binnen twee weken na het vonnis een kopie van de verwerkte persoonsgegevens aan de man te verstrekken. Dat gold (slechts) niet voor de gegevens die verband houden met het melden van een ongebruikelijke transactie, maar die beperking is in de AVG zelf opgenomen. De AVG is ook op die gegevensverwerking onverkort van toepassing.

Het is een juiste uitspraak: het inzagerecht uit de AVG is bedoeld om betrokkenen in staat te stellen te verifiëren welke persoonsgegevens worden verwerkt en of daar een juiste AVG-grondslag voor is. Aan de hand daarvan kunnen zij verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens en om verwijdering van persoonsgegevens die zonder (geldige) AVG-grondslag worden verwerkt.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie over dit artikel, over de Wwft of de AVG? Neemt u dan gerust contact op met onze privacyspecialist Xander Alders.
Dat kan per e-mail  via xander.alders@pellicaan.nl of telefonisch via 088 627 22 87.