Cybersecurity: feiten & praktijktips

27 september 2017

Wist u dat...

 • in 2016 een op de vijf bedrijven met minstens tien werkzame personen te maken heeft gehad met de gevolgen van cyberaanvallen, aldus het CBS in september 2017;
 • vooral bedrijven in de financiële sector en de energiesector hier last van hadden. Bij de helft van de getroffen bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten;
 • in 2016 ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten daadwerkelijk door de slachtoffers is gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder;
 • vooral identiteitsfraude bij banken of andere financiële instellingen volgens het CBS de afgelopen jaren minder vaak wordt gemeld;
 • uit de Breach Level Index, uitgevoerd in opdracht van Gemalto (“World Leader in Digital Security”), blijkt dat twee-derde van de (beursgenoteerde) slachtoffers van een datalek begin 2017 te maken kreeg met aanzienlijke dalingen van de koers van het aandeel;
 • volgens Gemalto de gezondheidszorgsector (25%) en de financiële sector (14%) het vaakst ten prooi vallen aan deze vorm van criminaliteit;
 • gelijktijdig een cyberbeveiliger, behorend tot de “Grote Vier”, meldt dat het beveiligen van IT-systemen zó kostbaar is dat de investering voor kleine en middelgrote bedrijven moeilijk valt op te hoesten (FD 26 september 2017);
 • er te weinig beveiligingsdiensten zijn die voor MKB-bedrijven betaalbaar zijn.

Tezamen beschouwd is sprake van een toename van cybercriminaliteit, maar daalt de meldingsbereidheid ervan en staan de zowel aandelenkoersen als de budgetten ter voorkoming daarvan onder druk.

Er is, met andere woorden, zowel noodzaak als behoefte in kostenefficiënte beveiligingsoplossingen. Zeker nu tussen de waarde van uw bedrijf en de mate waarin u bent beveiligd in het digitale domein, een direct verband lijkt te bestaan.

Want kunt u daar zelf aan doen?

Denk aan:

 • het verhogen van de back-up frequentie om ransomware minder effectief te laten zijn;
 • versleuteling van web- en mailberichten binnen uw organisatie;
 • universele toepassingen van een beveiligingsprotocol om te voorkomen dat de zwakste schakel in uw organisatie doelwit wordt en breekt;
 • goede afspraken maken met uw personeel over data-handling, geheimhouding en melding van veronderstelde incidenten, bijvoorbeeld via een update van de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek;
 • zorg er voor dat uw personeel is opgeleid, zodat zij gevaarlijke IT-situaties herkennen. Vaar niet blind op de vaak toch al zeer drukke IT-helpdesk.