Disclaimer

Deze site is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Pellicaan Advocaten. De teksten zijn afkomstig van auteurs werkzaam bij Pellicaan Advocaten. Kopij en suggesties voor aanvullingen en verbeteringen kunnen aan Pellicaan Advocaten worden gezonden (rotterdam.advocaten@pellicaan.nl). Pellicaan Advocaten behoudt zich auteursrechten voor met betrekking tot alle uitingen op deze site, zowel voor wat betreft het ontwerp en de illustraties als voor wat betreft de juridische teksten. Openbaarmaking van alles wat op deze site is te vinden, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Pellicaan Advocaten.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht voor de foto's bij Pellicaan Advocaten. De rechten met betrekking tot de logo's berusten bij de merkgerechtigden en degenen die de desbetreffende handelsnamen voeren.