Aanmeldformulier Bouwpas workshop 15 juni 2023

Het programma van de workshop op 15 juni 2023:
13:00 uur | Inleiding
13:10 uur | Introductie casus workshop
13:20 uur | WKa-risico’s beperken – onderaannemen en uitzenden
14:20 uur | Wet aanpak schijnconstructies en AVG
14:50 uur | Pauze
15:00 uur | Praktijksituaties ZZP’ers
15:50 uur | Over de grens – Wet arbeid vreemdelingen, A1-verloning en WagwEU
16:30 uur | Afsluiting en borrel
De kosten voor het bijwonen van deze workshop bedragen 549 euro exclusief btw. U ontvangt hier voor een factuur van Pellicaan Advocaten.
Ja, ik ben graag aanwezig en vul hieronder mijn gegevens in.