Sophia Zandvoort

Sophia Zandvoort-Faneyte is een specialist op het gebied van arbeidsrecht en pensioenrecht. Zij helpt werkgevers met vragen over ontslag, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, gelijke behandeling en pensioen. Kan ik een werknemer die niet goed functioneert ontslaan? Is mijn werknemer echt ziek? De pensioenuitgaven worden te hoog, mag ik deze eenzijdig aanpassen? Wat is een redelijk compensatie bij wijzigingen van de pensioenregeling? Moet ik verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Dat soort vragen.

Conflicten op de werkvloer kosten veel tijd en energie. Sophia helpt werkgevers om onnodige conflicten te voorkomen en problemen op te lossen. Daardoor bespaart u energie, tijd en geld. Dat doet zij door goed te luisteren en vragen te stellen over de feiten en uw doelen en wensen. Vervolgens volgt een deskundig en praktisch advies. Waarna in overleg de vervolgstappen worden bepaald. Met veel inzet en toewijding helpt Sophia bedrijven met het oplossen van ingewikkelde vragen. Zij komt graag samen met de klant tot een goed resultaat.

Specialisatie

Nederlands recht en Bedrijfskunde: deze twee academische studies heeft Sophia succesvol afgerond. Sophia heeft twee postacademische specialisatieopleidingen succesvol gevolgd: de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht en de leergang pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bij Pellicaan Advocaten focust Sophia zich vooral op reorganisaties, ontslagzaken (collectief en individueel), arbeidsongeschiktheid, cao-uitleg en pensioenzaken. Daarbij hebben vraagstukken over gelijke behandeling haar bijzondere aandacht en interesse.

Ervaring

Sophia adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en pensioenrecht. Met een achtergrond bij zowel de rechtspraak als UWV heeft Sophia veel ervaring met (kort geding) procedures op het gebied van arbeidsrecht, pensioenrecht en verbintenissenrecht.


Sophia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • arbeidsrecht
  • burgerlijk procesrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in deze geregistreerde rechtsgebieden.

Terug naar advocaten