Sophia Zandvoort

Sophia (E.C.) Zandvoort-Faneyte is op 1 maart 2020 in dienst getreden bij Pellicaan Advocaten. Sophia heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. In 2013 heeft Sophia de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht met succes afgerond.

Met een achtergrond bij zowel de rechtspraak als UWV heeft Sophia veel ervaring met (kort geding) procedures op het gebied van arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Bij Pellicaan Advocaten focust Sophia zich op reorganisaties, ontslagzaken (collectief en individueel), arbeidsongeschiktheid, cao-uitleg en pensioenzaken. Sophia adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, pensioen en verbintenissenrecht.

Sophia is ook MfN-mediator. Zij begeleidt als onafhankelijk bemiddelingsdeskundige partijen om via onderhandelingen een gezamenlijke oplossing te bereiken bij arbeidsconflicten en zakelijke conflicten.


Sophia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • arbeidsrecht
  • burgerlijk procesrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in deze geregistreerde rechtsgebieden.

Terug naar advocaten