Floris Asscher

Floris (F.G.) Asscher is op 1 maart 2011 in dienst getreden bij Pellicaan Advocaten. Floris heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met diverse arbeidsrechtelijke specialisatievakken. In 2018 heeft Floris de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond (cum laude).

Specialisatie

Bij Pellicaan Advocaten focust Floris zich op medezeggenschapsrecht, ontslagzaken (collectief en individueel), het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en het beslechten van arbeidsrechtelijke conflicten over onder meer het non-concurrentiebeding, het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding. Floris adviseert en procedeert en staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Floris publiceert regelmatig over het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Voor SDU Opmaat werkte Floris mee aan het naslagwerk SDU Memo+ Arbeidsrecht en was daarbij auteur van het memorandum 'Arbeidstijden', dat onder meer is gebruikt voor het boek ‘Hoe zit het met het nieuwe arbeidsrecht?’ Floris heeft ook meegewerkt aan populaire publicaties over arbeidsrecht in kranten en tijdschriften.

Ervaring

  • Een groot deel van het werk van Floris bestaat uit adviseren, onderhandelen en procederen in en over ontslagzaken voor met name MKB, grotere (multinational) bedrijven en hoger management.
  • Floris onderhandelt en procedeert regelmatig over beperkende bedingen (concurrentie- en relatiebedingen), zowel voor werkgevers die hun werknemers aan deze bedingen willen houden, als voor werknemers die niet meer aan deze bedingen gehouden willen worden;
  • Floris heeft veel ervaring met de arbeidsrechtelijke kant van fusies en overnames.
  • Ten slotte houdt Floris zich graag bezig met medezeggenschap (van het helpen met het organiseren van OR verkiezingen, tot concrete advisering bij medezeggenschapstrajecten.

Floris heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in dit geregistreerde rechtsgebied.

Terug naar advocaten