Floris Asscher

Floris (F.G.) Asscher is op 1 maart 2011 in dienst getreden bij Pellicaan Advocaten. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en rondde deze studie in 2010 succesvol af.

Bij Pellicaan Advocaten focust Floris zich op medezeggenschapsrecht, ontslagzaken (collectief en individueel), het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en het beslechten van arbeidsrechtelijke conflicten over onder meer het non-concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Floris adviseert en procedeert en staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Floris publiceert regelmatig over het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Voor SDU Opmaat werkte Floris mee aan het naslagwerk SDU Memo+ Arbeidsrecht en was daarbij auteur van het memorandum ´Arbeidstijden´, dat onder meer is gebruikt voor het boek ‘Hoe zit het met het nieuwe arbeidsrecht?’

Terug naar advocaten