Alexander den Hollander

Na zijn studie Civiel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden begon Alexander zijn carrière in 2004 bij een groot internationaal kantoor te Amsterdam. Inmiddels heeft Alexander zijn weg gevonden naar de corporate litigationpraktijk.

Met een achtergrond in zowel het ondernemingsrecht als het aansprakelijkheidsrecht adviseert en procedeert Alexander over verschillende vraagstukken waarmee een onderneming te maken krijgt, waaronder het aangaan of het ontvlechten van samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhoudersgeschillen, arbeidsprocesrecht en aansprakelijkheidkwesties zoals bestuurders-, werkgevers- en beroepsaansprakelijkheid. Hij heeft uitgebreide ervaring met de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken, als ook in het verkrijgen van voorlopige en conserverende maatregelen of verweer daartegen, soms in het licht van een dreigend faillissement.

Alexander heeft veel ervaring met (kort geding) procedures, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. In 2019 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid met succes afgerond.

Alexander is lid van de Vereniging van Jonge Procesrechtadvocaten.


Alexander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- algemene praktijk

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in dit geregistreerde rechtsgebied.

Terug naar advocaten