Uitzendrecht

Maximale flexibiliteit tegen een minimale kostprijs. Dat is het uitgangspunt waar veel uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollondernemingen naar streven, maar in de praktijk niet eenvoudig blijkt te realiseren. Ondernemingen in de uitzendbranche worden namelijk geconfronteerd met een veelvoud aan wet- en regelgeving, benodigde certificaten en controles, op basis waarvan het lastig is om binnen voornoemde wettelijke randkaders de concurrentie een stap voor te blijven.

Kostenbesparende maatregelen

Pellicaan Advocaten heeft jarenlange ervaring in de uitzendbranche en is als geen ander bekend met bovenstaande problematiek. Uit dien hoofde zijn wij niet alleen in staat zijn om (voortvarend en praktisch) te controleren of u aan alle wet- en regelgeving voldoet, maar eveneens om u te adviseren over het optimaliseren van uw bedrijfsproces en minimaliseren van uw kostprijs. Daarbij kunt u denken aan adviezen omtrent:

  • het hanteren van de juiste verhouding aan uitzendovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten;
  • het bepalen van de toepasselijke cao, sectorindeling en pensioenregeling, inclusief het opstellen van de bijbehorende kostprijsberekeningen;
  • de potentiële kostenbesparing samenhangend met een eventuele herstructurering van de activiteiten;
  • het (met terugwerkende kracht) aanvragen van jongerenkorting, mobiliteitsbonussen, plaatsingsfee’s en scholingsvouchers (al dan niet voor buitenlandse uitzendkrachten);
  • grensoverschrijdende detachering en internationale constructies, inclusief de uitruil van ET-kosten en het opstellen van de bijbehorende kostprijsberekeningen;
  • de mogelijkheden ter zake aanneming van werk.

Toegevoegde waarde

Pellicaan Advocaten is daarenboven in staat om u te begeleiden bij de implementatie van haar adviezen, zonder dat dit tot organisatorische problemen behoeft te leiden. Zodoende blijft u niet achter met een advies op papier, maar wordt er ook daadwerkelijk een wijziging in de praktijk gerealiseerd. Het resultaat betreft een optimale bedrijfsvoering, waarbij u de zekerheid heeft op het scherpst van de snede, doch binnen de geldende wet- en regelgeving, te opereren.

Tot op heden hebben wij praktisch ieder nieuw contact van direct toepasbare adviezen en potentiële kostprijsbesparingen kunnen voorzien.

Bent u benieuwd wat Pellicaan Advocaten voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op en wij maken graag een afspraak met u.

Terug naar expertises