Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten

Op 17 november 2021 is de nieuwe Cao voor uitzendkrachten in werking getreden. Deze nieuwe cao kent een aantal belangrijke wijzigingen waarop u uw bedrijfsprocessen, kostprijs en contracten dient aan te passen. In dit artikel treft u een flyer aan waarin de contractensets worden toegelicht die Pellicaan Advocaten heeft ontwikkeld.

Toch einde dienstverband bij ziekte uitzendovereenkomst!

Op 17 maart 2020 heeft Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat het uitzendbeding nietig is, indien een uitzendkracht zich ziek meldt. Dit arrest was baanbrekend binnen de flexbranche, omdat al jaren gold dat een uitzendovereenkomst automatisch eindigde bij ziekte vanwege het uitzendbeding.

Nieuw kennisplatform: www.flexrecht.nl

Pellicaan Advocaten en Mazars adviseren dagelijks vele uitleners (uitzendondernemingen, detacheringsbureaus, payrollorganisaties en intermediairs) over actuele ontwikkelingen, de toepasselijke wet- en regelgeving en kostenreducties. Samen hebben zij een nieuw kennisplatform gelanceerd voor bedrijven in de flexbranche: www.flexrecht.nl.

Let op: nieuwe inlenersbeloning

Als opmars naar twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten zijn deze op enkele onderdelen al per 1 en 2 september 2019 aangepast. Daarbij valt op dat per 2 september 2019 de definitie van de inlenersbeloning is gewijzigd. Uitzendkrachten kunnen vanaf deze datum ook aanspraak maken op toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden, die samenhangen met de aard van het werk (bijvoorbeeld hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk).

Bestaat er een onderzoeksplicht bij aanbestedingen binnen de flexbranche?

Binnen de non-profitsector wordt regelmatig gebruik gemaakt van externe arbeidskrachten. Het is dan van belang om de gunningscriteria en de wijze van beoordelen helder en duidelijk te formuleren en de aanbestedingsregels correct toe te passen. Gebeurt dit niet, bestaat het risico op heraanbesteding, wat onder meer extra kosten met zich mee kan brengen.

Vers van de pers: Cao’s voor Uitzendkrachten geharmoniseerd

Zojuist heeft de ABU bekendgemaakt dat er vanaf 30 december 2019 sprake zal zijn van twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten. Dit betekent dat voor alle uitzendkrachten in Nederland hetzelfde regime zal gaan gelden. Hierbij is het de bedoeling dat uitzendkrachten een betere rechtspositie krijgen, meer werk- en inkomens zekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.

Meer actueel