Internetconsultatie wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

De internetconsultatie over het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen uitlenende instanties is op 20 april 2023 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 25 mei 2023.

De toekomst van de arbeidsmarkt

Recent heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, middels een voortgangsbrief, de politiek geïnformeerd over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt, alsmede hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er – in hoofdlijnen – uit komt te zien. Hiermee wordt grotendeels de commissie Borstlap en het SER-advies gevolgd, zodat in hoofdlijnen duidelijk is hoe een en ander eruit komt te zijn. Wij informeren u graag kort over de ophanden zijnde wijzigingen (welke zeer waarschijnlijk in 2025 zullen ingaan).

Pensioenfonds StiPP wint rechtszaak over leiding en toezicht bij detachering

Uitzendpensioenfonds StiPP heeft een interessante zaak over leiding en toezicht in de uitzendbranche gepubliceerd op haar website. In de detacheringswereld is de vraag of er sprake is van leiding en toezicht in de zin van art. 7:690 BW (uitzendovereenkomst) belangrijk. Als de opdrachtgever/inlener leiding en toezicht uitoefent dan is er sprake van uitzenden. Het gevolg daarvan kan zijn dat de cao voor Uitzendkrachten moet worden toegepast en dat aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds StiPP verplicht is.

Hoge Raad: bezorgers van Deliveroo zijn werknemers

De Hoge Raad is net als het Gerechtshof Amsterdam van oordeel dat de bezorgers die via Deliveroo werkten geen zzp'ers, maar werknemers zijn. De omstandigheid dat zij zelf konden beslissen om al dan niet in te loggen op de app om bezorgdiensten aan te nemen, dan wel om zich te laten vervangen maakt dit allemaal niet anders. Deze uitspraak kan van invloed zijn op andere platforms, die zzp'ers bemiddelen, denk aan de sectoren horeca, zorg, kinderopvang, etc.

Pellicaan Advocaten versterkt haar partnerteam per 1 september 2022

Per 1 september 2022 treedt Jasper van der Voet toe als Partner-aandeelhouder bij Pellicaan Advocaten. Hij adviseert organisaties in de flexbranche over het uitlenen van personeel, waaronder (buitenlandse) uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollorganisaties. Daarnaast adviseert hij diverse opdrachtgevers over de inhuur van personeel en de juridische aspecten van de ketenaansprakelijkheid.

De waarde van een vakantiedag van een zieke werknemer

Op 9 december 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘het Europese Hof’) bevestigd dat een zieke werknemer die een vakantiedag opneemt hierover 100% van zijn reguliere loon dient te ontvangen. De zieke werknemer mag dus niet gekort worden op zijn loon tijdens een vakantiedag. In dit artikel lichten we toe welke rechten uw werknemers hebben.