Pellicaan Advocaten versterkt haar partnerteam per 1 september 2022

Per 1 september 2022 treedt Jasper van der Voet toe als Partner-aandeelhouder bij Pellicaan Advocaten. Hij adviseert organisaties in de flexbranche over het uitlenen van personeel, waaronder (buitenlandse) uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollorganisaties. Daarnaast adviseert hij diverse opdrachtgevers over de inhuur van personeel en de juridische aspecten van de ketenaansprakelijkheid.

De waarde van een vakantiedag van een zieke werknemer

Op 9 december 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘het Europese Hof’) bevestigd dat een zieke werknemer die een vakantiedag opneemt hierover 100% van zijn reguliere loon dient te ontvangen. De zieke werknemer mag dus niet gekort worden op zijn loon tijdens een vakantiedag. In dit artikel lichten we toe welke rechten uw werknemers hebben.

Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten

Op 17 november 2021 is de nieuwe Cao voor uitzendkrachten in werking getreden. Deze nieuwe cao kent een aantal belangrijke wijzigingen waarop u uw bedrijfsprocessen, kostprijs en contracten dient aan te passen. In dit artikel treft u een flyer aan waarin de contractensets worden toegelicht die Pellicaan Advocaten heeft ontwikkeld.

Toch einde dienstverband bij ziekte uitzendovereenkomst!

Op 17 maart 2020 heeft Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat het uitzendbeding nietig is, indien een uitzendkracht zich ziek meldt. Dit arrest was baanbrekend binnen de flexbranche, omdat al jaren gold dat een uitzendovereenkomst automatisch eindigde bij ziekte vanwege het uitzendbeding.

Nieuw kennisplatform: www.flexrecht.nl

Pellicaan Advocaten en Mazars adviseren dagelijks vele uitleners (uitzendondernemingen, detacheringsbureaus, payrollorganisaties en intermediairs) over actuele ontwikkelingen, de toepasselijke wet- en regelgeving en kostenreducties. Samen hebben zij een nieuw kennisplatform gelanceerd voor bedrijven in de flexbranche: www.flexrecht.nl.

Let op: nieuwe inlenersbeloning

Als opmars naar twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten zijn deze op enkele onderdelen al per 1 en 2 september 2019 aangepast. Daarbij valt op dat per 2 september 2019 de definitie van de inlenersbeloning is gewijzigd. Uitzendkrachten kunnen vanaf deze datum ook aanspraak maken op toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden, die samenhangen met de aard van het werk (bijvoorbeeld hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk).

Meer actueel