De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

Inlichtingen verstrekken bij derdenbeslag

Een deurwaarder heeft op grond van artikel 475g lid 3 Rv in het kader van een derdenbeslag de bevoegdheid om aan de derde te vragen of zij regelmatig betalingen verricht aan de schuldenaar, en zo ja, wat de hoogte is van deze betalingen. In de praktijk is het vaak de werkgever van de schuldenaar die als derde door een deurwaarder wordt benaderd in verband met het leggen van loonbeslag. Onlangs oordeelde Rechtbank Midden-Nederland dat de derde verplicht is om de gevraagde informatie aan de deurwaarder te verstrekken en erop dient te vertrouwen dat de deurwaarder bevoegd is om de informatie vragen.

Claimstichtingen: nuttig maar let er wel op of ze aan de Claimcode voldoen

Claimstichtingen kunnen nuttig zijn om de kosten van procederen te verdelen en laag te houden, maar er zit ook kaf onder het koren. Een heel bijzondere claimstichting komt voor in een uitspraak van Hof Amsterdam van 12 maart jl.