De AVG geldt ook voor Wwft-plichtigen

Ondernemingen die op grond van witwasbestrijdingswet Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een cliëntenonderzoek moeten doen, zoals banken en accountants, denken vaak dat zij zich niet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hoeven te houden. Dat is een misvatting.

De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort

Nederland kent wetgeving die tot doel heeft criminaliteit te bestrijden, waarbij de overheid wil voorkomen dat financiële voordelen van criminaliteit via het geldstelsel kunnen worden gebruikt (‘witwassen’). Op grond van deze regels zijn private bedrijven zoals banken en accountants betrokken bij de witwasbestrijding. Deze bedrijven zijn verplicht om onderzoek te doen naar hun cliënten en na te gaan of die cliënten criminele activiteiten hebben. Onderdeel van het cliëntenonderzoek is dat cliënten geïdentificeerd moeten worden.

Podcast over regeldruk in de not-for-profit

Onze ondernemingsrecht advocaat Ellen Timmer heeft op verzoek van de Stichting Donateursbelangen meegewerkt aan een audiopodcast over regeldruk in de not-for-profit. De podcast is hier te beluisteren.

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

De privacy van het Handelsregister en het woonadres van de zzp’er

Moet een zzp’er met zijn/haar woonadres vermeld worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? In dit artikel leest u meer op de privacy van het Handelsregister.

Ingrijpende wijziging wetsvoorstel donateurstransparantie

In november 2020 werd een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend die stichtingen verplicht tot het deponeren van hun staat van baten en lasten bij het handelsregister, die moet leiden tot transparantie van donateurs van not-for-profit organisaties van buiten de EU. Recent is bekend gemaakt dat het wetsvoorstel ingrijpend wordt gewijzigd en dat alle donaties onder de nieuwe wet komen te vallen. Over de wijziging wordt tot en met 29 juni 2021 een internetconsultatie gehouden.