Podcast over regeldruk in de not-for-profit

Onze ondernemingsrecht advocaat Ellen Timmer heeft op verzoek van de Stichting Donateursbelangen meegewerkt aan een audiopodcast over regeldruk in de not-for-profit. De podcast is hier te beluisteren.

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

De privacy van het Handelsregister en het woonadres van de zzp’er

Moet een zzp’er met zijn/haar woonadres vermeld worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? In dit artikel leest u meer op de privacy van het Handelsregister.

Ingrijpende wijziging wetsvoorstel donateurstransparantie

In november 2020 werd een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend die stichtingen verplicht tot het deponeren van hun staat van baten en lasten bij het handelsregister, die moet leiden tot transparantie van donateurs van not-for-profit organisaties van buiten de EU. Recent is bekend gemaakt dat het wetsvoorstel ingrijpend wordt gewijzigd en dat alle donaties onder de nieuwe wet komen te vallen. Over de wijziging wordt tot en met 29 juni 2021 een internetconsultatie gehouden.

Regels voor robots

Het allereerste wettelijk kader voor AI: de Europese AI-Verordening is in concept klaar. In dit artikel van onze collega Caro Mennen leest u wat dit inhoudt, wat de gevolgen zijn en wat u eventueel zou moeten doen.

Boete voor VoetbalTV?

De voetbalapplicatie VoetbalTV maakte het mogelijk om (amateur)voetbalwedstrijden terug te kijken en bood voetbaltrainers de mogelijkheid om wedstrijden via een tool te analyseren. Echter de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft VoetbalTV beboet wegens het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Rechtbank Midden-Nederland oordeelde echter dat de AP in haar onderzoek onzorgvuldig te werk was gegaan waardoor de boete onterecht was opgelegd. Zou een zorgvuldig onderzoek van de AP tot dezelfde uitkomst hebben geleid?

Meer actueel