Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 zijn er traditiegetrouw weer een aantal nieuwe wetten in werking getreden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen.

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

Klagen over verzekeringskwesties

Iedereen die een verzekering heeft, kan verzeild raken in discussies met de verzekeraar, de verzekeringstussenpersoon of de expert. Het is dan goed om te weten of men terecht kan bij een geschillenbeslechtingsinstantie. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden die het MKB en consumenten hebben. In dit artikel van onze studentstagiaire Britta Kuppens leest u hier meer over.

Een uitzend- of een payrollovereenkomst? Voor pensioen een wereld van verschil.

Onlangs mocht Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich buigen over de vraag of er sprake was van een payrollovereenkomst of toch gewoon een uitzendovereenkomst? Dit in het kader van de overgang van een opdrachtgever van het ene uitzendbureau naar het andere uitzendbureau. De betreffende werknemer ging hierbij ook over, maar bleef wel haar werkzaamheden uitvoeren bij dezelfde opdrachtgever. Arbeidsrechtelijk een leuk vraagstuk, maar nog veel interessanter als je naar de pensioengevolgen kijkt.

Belangrijke uitspraak Europees Hof van Justitie over toepasselijkheid Europees aanbestedingsrecht op een sportbond

In een uitspraak van 3 februari 2021 oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de nationale voetbalbond van Italië specifiek ten doel heeft “te voorzien in behoeften van algemeen belang”. Deze uitspraak is van groot belang voor organisaties met een privaatrechtelijke rechtsvorm die publiek getinte activiteiten verrichten.

Help, de overheid maakt een registratiefout!

Stel je voor, je leest enkele nieuwsartikelen, werkt ondertussen je LinkedIn-pagina bij en controleert enkele overheidswebsites voor je administratie en dan stuit je op iets merkwaardigs... Staat dit er echt? Hoe komen ze erbij dat ik eigenaar ben van dat pand? Dat klopt helemaal niet!