Seminar Actualiteiten arbeidsrecht en nieuwe wetgeving

Op woensdag 6 juli 2022 van 15:00 uur tot 16:15 uur vindt het eerstvolgende seminar van Pellicaan Advocaten Rotterdam plaats. U bent van harte uitgenodigd om dit seminar bij te wonen. Na afloop praten wij graag met u na onder het genot van een drankje en een hapje in onze bar.

De waarde van een vakantiedag van een zieke werknemer

Op 9 december 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘het Europese Hof’) bevestigd dat een zieke werknemer die een vakantiedag opneemt hierover 100% van zijn reguliere loon dient te ontvangen. De zieke werknemer mag dus niet gekort worden op zijn loon tijdens een vakantiedag. In dit artikel lichten we toe welke rechten uw werknemers hebben.

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden komt eraan. De inwerkingtredingsdatum is 1 augustus 2022. Het doel van de richtlijn is de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door deze transparanter en beter voorspelbaar te maken. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving.

De strijd tegen corona op de werkvloer; privacy-uitdagingen alom

Corona houdt ons niet alleen in onze vrije tijd bezig, maar (juist) ook op de werkvloer. Werknemers die lijnrecht tegenover werkgevers staan als het gaat om bijvoorbeeld vaccineren of testen. Met als gevolg heel wat zorgen voor werkgevers. Wat mag u vanuit privacy rechtelijk oogpunt aan uw werknemers vragen om een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen?

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 zijn er traditiegetrouw weer een aantal nieuwe wetten in werking getreden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen.

Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten

Op 17 november 2021 is de nieuwe Cao voor uitzendkrachten in werking getreden. Deze nieuwe cao kent een aantal belangrijke wijzigingen waarop u uw bedrijfsprocessen, kostprijs en contracten dient aan te passen. In dit artikel treft u een flyer aan waarin de contractensets worden toegelicht die Pellicaan Advocaten heeft ontwikkeld.

Meer actueel