Verantwoordelijkheid werkgevers bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Een werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Iedere werknemer moet zich veilig voelen. Hierbij is het belangrijk dat er duidelijke grenzen zijn en wat de gevolgen zijn als deze worden overschreden. Maar het is voor werkgevers ook van belang om goed op de hoogte te zijn van de consequenties als de regels door de werkgever zelf niet goed worden nageleefd.

Pellicaan Advocaten versterkt haar partnerteam per 1 september 2022

Per 1 september 2022 treedt Jasper van der Voet toe als Partner-aandeelhouder bij Pellicaan Advocaten. Hij adviseert organisaties in de flexbranche over het uitlenen van personeel, waaronder (buitenlandse) uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollorganisaties. Daarnaast adviseert hij diverse opdrachtgevers over de inhuur van personeel en de juridische aspecten van de ketenaansprakelijkheid.

De waarde van een vakantiedag van een zieke werknemer

Op 9 december 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘het Europese Hof’) bevestigd dat een zieke werknemer die een vakantiedag opneemt hierover 100% van zijn reguliere loon dient te ontvangen. De zieke werknemer mag dus niet gekort worden op zijn loon tijdens een vakantiedag. In dit artikel lichten we toe welke rechten uw werknemers hebben.

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden komt eraan. De inwerkingtredingsdatum is 1 augustus 2022. Het doel van de richtlijn is de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door deze transparanter en beter voorspelbaar te maken. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving.

De strijd tegen corona op de werkvloer; privacy-uitdagingen alom

Corona houdt ons niet alleen in onze vrije tijd bezig, maar (juist) ook op de werkvloer. Werknemers die lijnrecht tegenover werkgevers staan als het gaat om bijvoorbeeld vaccineren of testen. Met als gevolg heel wat zorgen voor werkgevers. Wat mag u vanuit privacy rechtelijk oogpunt aan uw werknemers vragen om een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen?

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 zijn er traditiegetrouw weer een aantal nieuwe wetten in werking getreden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen.

Meer actueel