Verplichtingen van musea op grond van de witwasbestrijdingsregels van de overheid

Het is bekend dat banken op grond van de Nederlandse witwaswetgeving een ‘cliënten-onderzoek’ moeten instellen bij al hun klanten. Daarentegen is het vaak onbekend dat dergelijke verplichtingen ook voor musea kunnen gelden. In dit artikel van worden de verplichtingen van musea toegelicht.

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

Mkb-ondernemingen kunnen tot eind januari 2022 te late betaling door grote ondernemingen anoniem melden

Sinds januari 2021 is het voor mkb-ondernemingen mogelijk om anoniem bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te melden dat een grootbedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaalt. Het doel van dit meldpunt is om inzicht te krijgen in het aantal grootbedrijven die de afgesproken betaaltermijnen niet nakomen. Mkb-ondernemingen die diensten of goederen hebben geleverd aan een grootbedrijf, waarbij de afnemer de rekening niet heeft betwist en niet binnen de betaaltermijn heeft betaald, kunnen een anonieme melding doen bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen.

Nieuw recht voor stichtingen en verenigingen treedt op 1 juli 2021 in werking

Na een lange parlementaire aanloop veranderen op 1 juli a.s. de regels in het Burgerlijk Wetboek voor stichtingen en verenigingen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is in juni 2016 ingediend en daarna ingrijpend veranderd. Dit betekent dat oude informatie niet meer bruikbaar is. Dat is een reden om op een rij te zetten wat er voor stichtingen en verenigingen anders wordt.

Ingrijpende wijziging wetsvoorstel donateurstransparantie

In november 2020 werd een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend die stichtingen verplicht tot het deponeren van hun staat van baten en lasten bij het handelsregister, die moet leiden tot transparantie van donateurs van not-for-profit organisaties van buiten de EU. Recent is bekend gemaakt dat het wetsvoorstel ingrijpend wordt gewijzigd en dat alle donaties onder de nieuwe wet komen te vallen. Over de wijziging wordt tot en met 29 juni 2021 een internetconsultatie gehouden.

Speciale regels digitaal vergaderen bij rechtspersonen verlengd tot 1 juni 2021

Eerder schreven wij dat op grond van een speciale wet digitaal vergaderen mogelijk is bij nv en bv en stichting en vereniging en dat er nog meer tijdelijke regels gelden. Deze speciale wet, de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, is verlengd tot 1 juni 2021. Oorspronkelijk zouden de maatregelen in de Noodwet vervallen op 1 april 2021. Door de verlenging krijgen rechtspersonen langer de tijd om digitaal te vergaderen. In dit artikel vindt u een samenvatting van de maatregelen voor rechtspersonen.

Meer actueel