Pellicaan Advocaten adviseerde SULO bij de aankoop van de activiteiten van TOMRA

SULO is Europa’s toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen in de afvalsortering- en inzameling. Zij bieden oplossingen in kostenefficiënt en duurzaam afvalbeheer. TOMRA legt zich toe op de activiteiten op het gebied van emballage-inname, met speciale focus op nieuwe markten in Europa die kiezen voor het invoeren van een statiegeldsysteem. Zo verstevigt SULO zijn positie in Nederland om naast de business van verkoop en service op onder meer 2-wiel containers, 4-wielcontainers, afvalbakken en ondergrondse systemen, ook de balenpersen in verkoop, verhuur en service te integreren.

Pellicaan Advocaten adviseerde House of Covebo bij de aankoop van 100% van de aandelen in Bis People B.V.

Covebo is een grote speler op het gebied van uitzenden, werven en selectie. Al 20 jaar lang brengt Covebo de vraag naar flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt en het aanbod van Nederlandse en buitenlandse werkzoekenden samen. Bis People bemiddelt vakmensen voor verschillende opdrachtgevers in de sectoren bouw en techniek. Met Bis People in het portfolio kan Covebo nog beter de markt bedienen op het gebied van bouw en techniek. Wij feliciteren alle betrokkenen met deze mooie transactie!

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

Due diligence onderzoek bij overnames

Bij de overname van een onderneming wordt in veel gevallen een due diligence onderzoek uitgevoerd voordat de overname plaatsvindt. In beginsel is een verkoper verplicht om bij de verkoop alle relevante informatie over de onderneming te verschaffen die een potentiële koper nodig heeft om een goed beeld te krijgen van de onderneming. Dit laat echter onverlet dat een koper – los van de mededelingsplicht van de verkoper - ook een plicht heeft om zelf onderzoek te doen. Aan deze verplichtingen wordt uitvoering gegeven door het due diligence onderzoek. Verzuimt een koper te voldoen aan zijn onderzoeksplicht dan loopt hij het risico dat hij eventuele schade niet kan verhalen op de verkoper.

Geheimhoudingsverklaring / NDA

Bent u van plan uw onderneming te verkopen en zijn er inmiddels al verkennende gesprekken gestart met één of meerdere serieuze potentiële kopers? Denk dan aan de geheimhoudingsverklaring! Wat is een nda of geheimhoudingsverklaring en wat staat er in?

Meer actueel