De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

Due diligence onderzoek bij overnames

Bij de overname van een onderneming wordt in veel gevallen een due diligence onderzoek uitgevoerd voordat de overname plaatsvindt. In beginsel is een verkoper verplicht om bij de verkoop alle relevante informatie over de onderneming te verschaffen die een potentiële koper nodig heeft om een goed beeld te krijgen van de onderneming. Dit laat echter onverlet dat een koper – los van de mededelingsplicht van de verkoper - ook een plicht heeft om zelf onderzoek te doen. Aan deze verplichtingen wordt uitvoering gegeven door het due diligence onderzoek. Verzuimt een koper te voldoen aan zijn onderzoeksplicht dan loopt hij het risico dat hij eventuele schade niet kan verhalen op de verkoper.

Geheimhoudingsverklaring / NDA

Bent u van plan uw onderneming te verkopen en zijn er inmiddels al verkennende gesprekken gestart met één of meerdere serieuze potentiële kopers? Denk dan aan de geheimhoudingsverklaring! Wat is een nda of geheimhoudingsverklaring en wat staat er in?

Meer actueel